اماکن فرهنگی و آموزشی > مسجد صاحب الامر (‌عج )‌درصد انجام
100%