اتصالات نعل درگاه لوله ای (موجود)
قلاب رخت آویز استیل (موجود)