محصولات > انواع صفحات HPL

انواع صفحات HPL [ محصولات ]
توضیحات

ضخامت صفحات HPL موجود 6، 8، 10 و 12 میلیمتر بوده و ابعاد این ورق ها برای استفاده در فضاهای داخلی ساختمان  140x365  سانتیمتر می باشد.

این صفحات عموماً در 15 رنگ موجود بوده به صورت خام و یا برش خورده قابل تحویل می باشند.