اخبار

درباره HPL

درباره  HPL
HPL یا (High Pressure Laminate) نـام صفحاتي مي باشد که از ترکيب لايه هاي سلولزي و رزينهاي فنوليک و پس از قرار گرفتن در دماي بالاي c°180 و فشار bar80 تولید می گردد. صفحات HPL کاربرد های وسيعی در زمينه های گوناگون دارند. اين صفحات از ضخامت ۳mm تا  ۲۶mm توليد می گردند و HPL مورد استفاده در سيستم کابينت و کابينهای بهداشتی دارای ضخامـــت ۱۲mm مي باشد.
مجموع ۱۶ رکورد - در ۴ صفحه